Aktuality

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 12. 9. 2019
bude uzavřen obecní úřad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma provádějící svoz pytlů na tříděný odpad upozorňuje občany, že tyto musí být přistaveny ráno v 6,00 h.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní doba Obecní knihovny Lásenice: pondělí od 16,00 do 17,30 hod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MŠ Lásenice pořádá celoroční sběr druhotných surovin:
-papír-noviny, časopisy, letáky
-sušená pomerančová kůra
-hliník,hliníkové obaly od piva,limo,hliníková víčka od jogurtů
-víčka z PET lahví
Suroviny můžete nosit do MŠ během dne po celý školní rok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P O P L A T K Y 2019
- poplatky za odpad a za psy budou vybírány od pondělí 11. února 2019 vždy v době úředních hodin na OÚ Lásenice.
- poplatky jsou splatné do 31. března 2019 a pro majitele rekreačních objektů do 31. července 2019.
- sazba poplatku za odpad činí 530,- Kč/ osoba s trvalým pobytem nebo cizinec a 530,- Kč/rekreační objekt, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.
- sazba poplatku ze psů je 200,- Kč za každého psa držitele s trvalým pobytem v Lásenici.

Místní poplatky je možné zaplatit převodem na účet číslo: 603168339/0800, jako variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné, případně číslo evidenční – chaty.
Po připsání částky na účet obce je možné si na obecním úřadě vyzvednout známku na popelnici a známku pro psa určenou pro rok 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr a svoz jiného než komunálního odpadu

Sběrný dvůr u kravína
Bude otevřen opět každou poslední sobotu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 hodin. Jedná se o sobotu, 27. 1., 24. 2.,24. 3., 28. 4., 26.5., 30. 6., 28.7.,25.8., 22. 9., 27. 10., 24. 11. a 15. 12.., zde je možnost ukládat velkoobjemový, nebezpečný, kovový a jiný odpad. Nepatří sem bioodpad a odpad ze zahrádky.

Separovaný odpad v pytlích

Svoz separovaného odpadu, žlutých a červených pytlů umístěných na prostranství před domem bude v roce 2018 probíhat v těchto dnech 2.1., 5. 2., 5. 3., 3. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12.

________________________________________________________________________

Využili jste služeb obecního traktoru?

Úhradu za tuto službu můžete zaplatit nejen v hotovosti na Obecním úřadě Lásenice, ale také na účet číslo: 603168339/0800, jako variabilní symbol použijte číslo složené ze 4 místného kódu "9915" a čísla popisného ("9915čp" např. 991519). V případě, že nevíte jakou částku uhradit stačí zaslat dotaz na e-mail: urad@ou-lasenice.cz a odpovědí dostanete platební informace.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHCETE DOSTÁVAT HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ELEKTRONICKY?

Zašlete nám žádost na e-mail: urad@ou-lasenice.cz nebo si na Obecním úřadě v Lásenici vyzvedněte formulář Souhlas se zasíláním "textů hlášení v místním rozhlase" elektronicky na e-mailovou adresu.
Formulář je také ke stažení v sekci Obecní úřad - Formuláře žádostí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------